Лепене гипсокартон

Лепенето на гипсокартон може да звучи и изглежда лесна задача, но не е така. Обръщаме внимание, че е много важно да обмислите внимателно всяко предхождащо действие. Планирайте, изберете видовете гипсокартон, но оставете монтажа на професионалисти. Всяка една намеса в дадено помещение трябва да бъде внимателно изпълнена. Само и единствено по този начин се гарантира успех и подобрение на средата във функционален и естетически план.

Гипсокартонът е широко приложим в сухото строителство благодарение на достъпната си цена и податливостта на обработка. Той може да се поставя върху различни метални конструкции или да се лепи върху стени.

Празна категория.
Назад