Преградни стени от гипсокартон

 

 

Изграждането на преградни стени от гипсокартон обособява две зони в едно помещение. Тя отделя и същевременно обединява двете зони. Конструкцията се изгражда така че да не прегражда помещението и да оставя празно място за придвижване от двете й страни. В практиката най-чество преградните стени се състоят от единична или двойна конструкция. Дебелината на стената е различна и се определя в зависимост от предназначението й. В самата стена може да поставите изолационни материали или скрити инсталации. Гипсът не съдържа съставки, които да навредят по някакъв начин. Преградните стени от гипсокартон са най-ефективното решение за разделяне на помещение на части.

0883354351

Преградни стени

Преградни стени

Назад

Секция с банери

Пелети , котли , радиатори ,камини

Пелети , котли , радиатори ,камини